KATARINA LÖFSTRÖM

18.09.04 - 06.11.04

Filmstill "An Island", 2004
DVD 4,30 min (loop)

backforward